Bewoners zetten vraagtekens bij plannen om overlast Scheveningen te bestrijden

Bewoners op Scheveningen hebben nog veel vragen over de aangekondigde maatregelen om de overlast in Scheveningen te verminderen, toch reageren ze voorzichtig positief. Een fors pakket aan actiepunten moet namelijk een einde maken aan de parkeeroverlast, straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen. De vraag is of er ook genoeg politie

Bron: Omroep West